top of page

מתן בסתר
(רחל אמיצי)
ביום כיפור הייתה שולחת אותי אמי עם חבילות אוכל לכמה משפחות נזקקות.
רק אני הייתי "שותפה סוד" למצווה זאת.
גם במשך השנה כאשר אימא מצאה זאת לנכון הייתי מביאה מתן בסתר למשפחות ולעתים הייתי עושה זאת יחד עם אימא.
כל זאת על אף שלא היינו משפחה אמידה.

bottom of page