top of page

בית הספר העברי ע"ש הברון הירש

(שושנה רוז'ה שטרמר )
בית בן שתי קומות שאליו היה מחובר בנין נוסף שבו הייתה דירת מנהל בית הספר.
בצד הכניסה מן המעבר היה חדר גדול ובו היה קן גורדוניה. בחדר זה נערכו קורסים שהוו תחליף לימודים בגימנסיה של צ'ורטקוב.
הקורסים נערכו על ידי מורה שהובא מצ'ורטקוב בשם ליאון שכטר אשר למד אנגלית , לטינית ופולנית.
לאחר בוא הרוסים נערכו בצ'ורטקוב בחינות אקסטרניות שהיו שוות ערך ללימודים בגימנסיה . הדבר היה לעזר רב כי לנסוע לצ'ורטקוב ללמוד , מעטים יכלו להרשות לעצמם .
בצ'ורטקוב היו 3 גימנסיות : פולנית ,אוקראינית ויהודית .
עם בוא הרוסים שונתה השפה העברית בבית הספר לשפת יידיש.
בדירת המנהל גרו המנהלים ורהפטיג , וורבנר וקסלר .
מתחת לדירת המנהל היה מרתף בן חדר אחד ובו גר שמריה (ראו באישים – שמריה).
בבית הספר נערכו לימודים בנוסף ואחרי הלימודים בבית הספר הפולני .
בית הספר מומן על ידי יוצאי י' בארצות הברית.


 

(פרידה שטרנג)
בכיתה היה תנור שהיסיק השמש טשלוק ( גוי ) שהיה מנקה את בית הספר .
במקרי הפרות משמעת שלי היו מזמינים את אבא לשיחה .
לדוגמא – המורה שכטר שהיה נמוך קומה וחובש כובע לראשו . תמיד היה עומד ליד התנור .
יום אחד לקחתי גור חתולים מבית סבתא שהיה סמוך לבית הספר ושמתי אותו על התנור .
הגור זחל ונפל על כובע המורה והדבר עורר צחוק בכיתה ואני ברחתי בבהלה , היה ברור מי ביצע תעלול זה .
נדמה לי כי זה היה כשהייתי בכתה ג' .
העונש שהוטל עלי היה השעיה מבית הספר לשבוע ואיסור יציאה לטיולים .
תעלול נוסף שבוצע על ידי – החבאתי תרנגול בתוך תא שהיה בשולחן המורה שבו הייתה מאוחסנת קסת דיו .
המורה נכנס לכתה , שמע רעש מוזר מהשולחן כאשר פתח את מכסה התא קפץ התרנגול והדיו ניתז על המורה .
המורה התעלף ואני ברחתי הביתה .
הושעיתי מבית הספר לשבועיים ובבית קבלתי עונש – לא לאכול עם המשפחה , אכלתי בחוץ .
המורים שזכורים לי ורהפטיג , הליצ'ר וורבנר למורים אלה רחשו התלמידים כבוד ובשיעוריהם לא היו הפרעות ..


 

(יואלה גפן)
זכור לי כי מקצוע ההיסטוריה לא היה אהוב עלי .
אבא היה משנן עמי את חומר הלימודים והדבר נמשך גם כשהגעתי לארץ .
רמת הלימודים בבית הספר הייתה גבוהה – כאשר הגענו לארץ למדתי בבית חינוך בפתח תקווה אני שובצתי בכתה ו' ואסתר בכתה ז' , זכורה לי הצגתי בפני התלמידים על ידי מנהל בית הספר.
היינו לבושות אז בלבוש כבד שעורר גיחוך אצל התלמידים בכיתה .
המנהל אמר בין היתר כי דקדוק עברי ודיבור עברי היא יודעת טוב מכם ואכן כך היה !
כמו כן היינו בקיאות בספרות עברית.


 

(רחל אמיצי)
אהבתי את בית הספר העברי ואת המורה וורבנר אשר למד ספרות עברית דקדוק וגאוגרפיה , פחות אהבתי את המורה הליצ'ר שלמד תנ"ך. בלכתי ברחוב עם החברות דברנו רק עברית ובכך תרגלנו את השימוש בשפה .
חלומי הגדול היה לנסוע ללבוב , ללמוד ולהיות מורה לעברית.


 

(דוד פאליק)
בית הספר שכן במבנה דו קומתי רחב ידיים . היו בו 8 כיתות לימוד .
מורי בית הספר היו חדורי הכרה ציונית . המקצועות שנלמדו בשפה העברית היו קורות עם ישראל על פי ספרו של ההיסטוריון דובנוב (נרצח בידי הנאצים), השפה העברית ותנ"ך .
כמו כן נלמדו גם מקצועות כלליים בכיתות הגבוהות היה גם חוג לתלמוד . אני ואחיותי סיימנו את לימודנו בבית ספר זה.


 

(לאה חוטר ישי) בית הספר היווה עבורנו "קודש הקודשים", אהבנו מאוד ללמוד שם.


 

(אסתר אפרת) זוכרת את המורים וורהפטיג , וורבנר והליצ'ר , אשתו של וורבנר לימדה אותנו ספרות וגיאוגרפיה .


 

(דוד כוכב)
אהבתי את הלימודים בבית הספר היהודי באותה מידה ששנאתי את הלימודים בבית הספר הפולני . הייתה הערכה בלתי רגילה למורים . זכורים לי המורים וורהפטיג נתן ואונגר .
כמו כן לימד הליצ'ר שהיה פחות אהוב . המורים לימדו וגם חינכו היו מעיין "מהנדסי אנוש".
וורהפטיג כתב להורי "זה הקטן גדול יהיה", הדבר גרם אושר גדול להורי. הייתה הערצה גדולה לוורהפטיג בעיירה.
בבית הספר למדו לימודי תנ"ך, היסטוריה, עברית וספרות עברית. החינוך התבטא בכתיבת חיבורים הרצאות והרחבת הידע מעבר לנדרש.

bottom of page