top of page

- אתר הספרייה הציבורית של ניו יורק
אתר המכיל את כל ספרי הזיכרון של העיירות שהוכחדו בשואה.

 

- אתר סטיוון שפילברג
המכיל אלפי עדויות מצולמות של יהודים שניצלו מהשואה.
לצערנו הארכיון לא ממוחשב ולא ניתן לראות את עדותו המצולמת של יוצא העיירה אברהם מורגנשטרן.

 

- האתר של עדה הולצמן
אתר המתמסר להנצחת עיירות שנכחדו בשואה.

 

- תקציר משפטם של נאצים שרצחו יהודים ביגלוניצה

 

- מפה
מפה בקנה מידה של 1:100000 , משנת 1905 (העיירה נראית בצידה הצפוני מזרחי של המפה).
על המפה נראים כ50 מגיני דוד שהם ציון של בית כנסת או בית קברות.

 

- מפה נוספת
כנ"ל, משנת 1923.

 

- מפה נוספת
מפה הכוללת תצלומי אוויר.

 

- JewishGen
אתר העוסק בעיירה יגלוניצה ובעיירות נוספות. אנגלית.

 

- רישומי ה"משלוחים" למחנה הריכוז בלזץ
יהודים רבים מתושבי העיירה נרצחו ונקברו בבורות סביב העיירה.

 

- מרשם התושבים
חיפוש במרשם התושבים.
JewishGen.

 

- יד ושם
תושבי העיירה ע"פ אתר יד ושם.

 

- החברה להשבת רכוש נספי השואה בישראל

 

- ארכיונים בישראל המכילים חומר גניאולוגי

 

- תוכנה להקמת עץ משפחה יהודי וקישורים גניאולוגים

 

- אתר חברה קדישא, ת"א
באתר - תמונת המצבה לקדושי יגוניצה, בבית הקברות נחלת יצחק.

 

- אירגון יוצאי לודג' בישראל
תיאור

- אירגון יוצאי וארשה בישראל
תיאור

 

- אירגון יוצאי לובלין בישראל
תיאור

 

- אירגון יוצאי ז'טל בישראל
תיאור

 

- אירגון יוצאי קובל בישראל
תיאור

 

- אירגון יוצאי קוריץ בישראל
תיאור

 

- אירגון יוצאי נובוסליצה בישראל
תיאור

 

- אירגון יוצאי ויילון בישראל
תיאור

 

- הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בגבעת רם
תיאור

- גבעת חביבה, יד יערי, ארכיון
תיאור

bottom of page