צילום של דמי הספר. 33 דפים הכתובים בכתב חצי קולמוס