top of page

טוליקה (טלוקה)

 

(שושנה רוז'ה שטרמר)

שטח פתוח גדול בצד הצפון מערבי של העיר. במקום היה מכרה לחמר, ונוצר במקום מעין בור גדול. שם שחקו בכדורגל.
למקום היו באים צוענים נודדים ושם הקימו את אוהליהם. (פרידה) - בנוסף לכך השתכנו הצוענים באזור הצרקסקה ליד גשר להולכי רגל – קייזר בריק.

 

הם היו באים עם עגלות וסוסים בקבוצה של כ-30 איש.
משם היו יוצאים לעיר לקבץ נדבות. כמו כן היו קוראים בכף היד וכד' .
שמועות אמרו כי הצוענים הם חוטפי ילדים.

 

מסופר כי בשנות ה 30 הצעירים אף הם היו הולכים לטוליקה ומפחידים את הבנות הבאות לשם. כי היו יוצאים מכיוון בית הקברות עטופים בסדינים לבנים כרוחות רפאים.

 

 

(יואלה גפן)

כאשר הצוענים נטו את אוהליהם בטוליקה היינו רצות לצפות על המאהל שלהם, מאד רצינו לראות את האוהל מבפנים אולם הם לא אפשרו זאת .

 

מאד משך אותנו העשן שעלה מהמאהל והתלבושות הססגוניות. בגדי הנשים היו מעוטרים בפרחים ססגוניים על רקע שחור.
התרשמנו שהם תמיד עליזים ופוצחים בריקודים.
בעת שהיינו הולכות לצפות בצוענים ההורים היו מודאגים כי רווחו שמועות כי הצוענים גונבים ילדים.
הם היו עוברים מבית לבית בבקשה לקרוא את העתיד בקריאה בכף היד.
זכור לי כי לעתים נענו להם, אולם התייחסו לדבר בהומור וכולם ידעו כי אין לקחת את דבריהם ברצינות.

 

 

(דוד פאליק)
שחקנו שם כדורגל, זכורים לי קטטות עם ה – "שקוצים" – גויים. הם היו משליכים עלינו אבנים ואנחנו היינו משליכם אותן חזרה. לפעמים שחקנו יחד איתם כדורגל.
בטוליקה היו חפירות מתקופת מלחמת העולם הראשונה, היינו חופרים במקום ומגלים תרמילי כדורים וחלקי נשק שונים.
(גם ליד בית החרושת לטבק היו מערכות חפירות דמויות מערות לצורך התגוננות ומילוט) .
בשבתות היו יצאו האמהות עם ילדיהם לטוליקה לטייל.

bottom of page