top of page

קרח וקירור

(שושנה רוז'ה שטרמר)
ליד הבתים נחפר מעין בור – מרתף שבעת החורף הובאו אליו בלוקי קרח אשר כוסו בקש . מבחוץ נראה הבור כמעין קבר שייך.
ברשותנו וברשות משפחת קרומן היו בורות קרח כאלה. בזמן הקיץ היו שולפים מתוך הבור קרח לקירור.

 

(יואלה גפן)
בבית היה מרתף שהיו אליו שתי גישות, מתוך הבית במדרגות ומבחוץ דרך דלת ברזל.
למרתף זה היו מביאים תפוחי אדמה עצים וכד' לאחסון.
במרתף היו אצטבאות ובהן היו מאחסנים מצרכים אשר עלולים להתקלקל.
אוחסנו שם מוצרים מתוצרת עצמית כגון ריבות, כבושים, יין וכד'.

 

(אסתר אפרת , לאה חוטר ישי)
למרתף ירדנו במדרגות ובו הותקנו איצטבאות שעליהן היו שמו דברים המצריכים קירור.
זכור לי כי פחדתי לרדת למרתף . פעם אמא ירדה יחד איתי למרתף ובידה נר דולק , להראות לי כי אין ממה לפחד .. (פרידה שטרנג) המרתף נקרא קעלער .

bottom of page