top of page

יחסי יהודים גויים

(יואלה גפן)
היתה לי חברה טובה, אוקראינית שגרה בשכנות. הוריה היו איכרים.
לעתים תכופות הייתי אני ואחותי אסתר מבקרות בביתה והיינו אוכלות שם חלב חמוץ עם תפוחי אדמה או בורשט (חמיצת סלק ) עם תפוחי אדמה.

 

(רחל אמיצי)
זכורה לי פרשה של אחת מבנות העיירה (שמה אינו זכור לי) , שהייתה מבוגרת ממני, התאהבה בגוי, התנצרה, ועברה להתגורר איתו בנגוז'נקה.
התאהבה בגוי, התנצרה, ועברה להתגורר איתו בנגוז'נקה.
ההורים נידו אותה ישבו שבעה עליה וניתק כל קשר ביניהם.
לא ידוע לי גורלה , אולם נודע לי כי בזמן השואה ניסתה לעזור להוריה להישרד.
מקרה זה היה נדיר ויוצא דופן, לא זכור לי מקרה דומה.

 

(פרידה שטנג)
לנערה קראו מאשה, התחתנה עם גוי שנקרא קוסטושין. היו להם שתי בנות.
קוסטושין הסתיר אותה בזמן המלחמה. הייתה שולחת בסתר מזון לאימה ואחיה אִיצֵ'ה על ידי גויים שליחים. ביקרה אצלם בסתר. סופם שהושמדו בשואה. לאחר המלחמה עזבו מאשה ובעלה את העיירה, בעלה נפטר ממחלה קשה, היא נשארה בפולין וגורלה לא ידוע.

 

(אסתר אפרת ולאה חוטר ישי)
בדרך כלל היחסים היו טובים. מכרנו את הבית לגוי. לאחר מכן הייתה בבית ריזנברג שריפה (הצתה ?) הם רצו לקנות מאתנו את הבית והעסקה עם הגוי בוטלה.
גוי זה כעס מאוד ואיים עלינו שיהרוג אותנו, בשל כך עברנו לעיירה בשכירות במשך מספר חודשים עד לעלייתנו ארצה.

bottom of page