top of page

עמותה לתזונת הילדים
(פרידה שטראנג)
העמותה נוהלה על ידי מספר משפחות מן העיירה וביניהן פטרזיל, וולקוביץ, שמיל הוטרר, מלצ'ה האוזנר ועוד.
בפורים היו שוכרים את אולם המסיבות של הסוקול. כל המשפחות הפעילות קבלו על עצמן משימות. נלקחו תרומות מאת חנויות המזון של בעלי היכולת ואורגן נשף פורים.
בנשף הייתה תזמורת ולעתים הוזמן קוסם. ממכירת כרטיסים לנשף וממכירת דברי מזון שהוכנו מומנה פעולת העמותה.

bottom of page