top of page

קולטור פאראיין
(שושנה רוז'ה שטרמר)
בבית הספר העברי בקומת הקרקע בכניסה מצד שמאל שכן הקולטור פאראיין אגודת תרבות עברית .
במקום הייתה ספריה ענקית לאורך הקיר. הספרים היו באידיש, עברית ופולנית. בקיר ממול היו החלונות.
על יד החלון הייתה במה פינתית קטנה, בה הופיעו סופרים ושחקנים בערבי ספרות שנערכו במקום.
למקום הגיעו אנשים שלא היו יכולים להרשות לעצמם לקנות עיתון ביידיש ובפולנית. העיתונים היו מוכנסים במעין מסגרת אשר אפשרה קריאה חוזרת למספר אנשים רב.
כמו כן הייתה מתחת לבית הספר העברי חנות אשר בה היו מוכרים סיד ופחמים בבעלות שפירר ?... שפירא ?... (פרידה שטאנג) .
עדכון ( פרידה שטרנג) אחי נוחצ'ה אשר הגר לארגנטינה בשנת 1934 היה בקולטור פריין .

bottom of page