top of page

הבציר

(שושנה רוז'ה שטרמר)
בחודש ספטמבר עונת הבציר.
תוכננה בשנת 1939 חגיגה גדולה – פתיחה חגיגית של עונת הבציר הראשון בעיר...

 

(פרידה שטרנג)
"פסטן " מעין הפנינג ...
שומר הכרם קרא ליהודים לבוא לבצור ענבים כי חבל על הפרי המתבזבז.
באותה תקופה העיירה מלאה פליטים , כולל אנשי ממשל פולניים שהיו בדרכם לעבר הגבול הרומני.
הפליטים עברו בעיירה בדרכם דרומה לזאלסצ'יקי ומשם לגבול הרומני.
הם התרכזו במגרש של מנדל אוקסהורן , שם הוגשה להם עזרה מאת תושבי העיירה.

bottom of page