top of page

דומברובסקי

(שושנה רוז'ה שטרמר)
גוי, אשר שמש כאורגניסט בכנסיה בניגוד לכומר לא היה אנטישמי. התגורר בבית יפה עם גינה על יד הכנסייה.
בתו אמיליה למדה אתי בבית הספר והיו ביקורים הדדיים זו בביתה של זו.

 

(פרידה שטנג) כמו כן היה לו בן בשם סְטָשֵק שהיה סטודנט והוא אכן היה אנטישמי והשתייך לאֶנדֵקים – ארגון פולני אנטישמי.

bottom of page