top of page

:

 :

פרטים נוספים ניתן לראות ב- על העיירה – משפחות – הניג הורניק

 : רגינה ברנר לבית הניג ז"ל

   

רגינה ברנר ז"ל לבית הניג בת לאון ועמליה ז"ל 1927 –  2018עלתה מפולין 1/1949

עמליה הניג בת יעקב ז"ל 1891 – 1/4/1971

תצלום המצבה - 

לאון הניג ז"ל נספה בשואה

פרטים נוספים ניתן לראות ב- על העיירה – משפחות – הניג הורניק

משה אוקסהורן

1890 - 16/12/1954 עלה לישראל ב1909

    דוד פאליק ז"ל

דוד פאליק  23/11/1919 - 26/03/2009

:מצגת לזכרו של דוד פאליק

bottom of page