כאן נביא דברים לזכרם של יוצאי העיירה אשר הגיעו לישראל לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה או שניצלו

מהשואה בנס.

חלק מהנתונים נלקחו מהאינטרנט וחלקם מהמשפחות.

צאצאי יוצאי העיירה מתבקשים לעבור על הכתוב להעיר הערות או להוסיף דברים.