top of page
רינק – גלויה (יגלניצה, שנות ה-20).jpg


תמונה מכיכר השוק, מתחילת שנות ה- 20

מקור: ארכיון קיבוץ חולדה.
זיהוי: רוז'ה (הניג-) שטרמר

משמאל לימין, הבתים הבהירים:
1. דלת שניה (שתי קומות)- הרב רוזנצוויג. דלת שלישית: משפחת מייזלס
2. משפחת וייזינגר
3. משפחת טייבר וחנות נעליים
4. דלת ימנית: משפחת שמואל קרומן ואשתו רחל (בנעוריה: הורניק).

מאחורי הבתים הבהירים, בשורה נסתרת, משפחות הליצ'ר, ופאלק.

בבית מימין מאחורי קרומן: חנות סדקית של נחה ("חתונה שחורה")
הצריפים במרכז נהרסו באמצע שנות ה-30 ובמקומם נבנה מרכז חנוית בקומת הקרקע, ובית העירייה בקומה השניה. (ראש העיריה היה לחוביץ' – רופא אוקראיני)
מיקום הבאר בערך במקום שעומד הסוס.

הדרך מימין – הפכה בשנות ה-30 לכביש ונקראה ביידיש "שטרוס" ובפולנית דרך פילסודסקי.

על הגבעה – בית החרושת לטבק, לשעבר טירת הגרף לנדסקורוינסקי.
משמאלו, מאחורי העצים, העיירה נגוז'נקה ואחריה – אחוזת הגרף החדשה.

רינק – גלויה (יגלניצה, שנות ה-20)

bottom of page