top of page

דף הנצחה לכוכב דוד ז"ל
(28/04/1911 - 27/10/2008)  
  ( ל ניסן תרע"א  -  כח תשרי תשס"ט )

 

דוד כוכב דוד (דודו) נולד בשנת 1911 בפולין למשפחה משכילה,
ציונית, דוברת עברית. הוריו, מלכה ומאיר, רצו להעניק
לו השכלה עברית ציונית וכללית רחבה ולכן שלחוהו,
כנער, ללמוד בוורשה. הם גם הזדהו עם שאיפתו לעלות
ארצה ועודדו אותו לכך. הוא החל את דרכו בתנועת
הנוער הציוני" כחניך בילדותו, וכאיש צעיר – היה"
מדריך ומרכז פעילויות רבות בתנועה ברחבי פולין, תוך
שהוא משמש גם מורה לעברית.
ב-1936 נפגשו בוורשה נציגי כל תנועות הנוער הציוניות
עם יאנוש קורצ'אק הגדול. דודו היה גאה להיבחר כמייצג
את תנועת "הנוער הציוני" בפולין. לאחר שנות ציפייה
לרשיון עלייה- הגיע הסרטפיקט המיוחל והוא עלה ארצה
בשנת 1938, לא לפני שנסע במיוחד לעיירת הולדתו כדי
להיפרד ממשפחתו, (זו היתה הפעם האחרונה שראה

אותם).
לאושה (קיבוץ) הצטרף דודו בשנת 1940, כ-3 שנים
לאחר היווסדה ובכך ראה את מילוי שיא מאווייו להגשמה
ציונית. שנים אחדות עבד בגן הירק ולקראת סוף שנות ה-
40 נשלח ללמוד הוראה וחינוך בסמינר הקיבוצים בתל-
אביב. מראשית שנות ה-50 ובמשך כ-30 שנה היה מורה
ומחנך ב"בית החינוך המשותף לגוש זבולון" והעמיד
דורות רבים של חניכים שאהבוהו אהבת נפש. אח"כ
שימש כמזכיר וגזבר באותו מוסד, עם פסק זמן של שנה
באמצע שנות ה-50, בה נבחר כשליח "הנוער הציוני"
בארצות הברית, שם עסק בהדרכת נוער בתנועה ובהכנת
צעירים לעליה. כאשר סיים דודו את עבודתו בבית הספר,
עבר לעבוד באופטיפלס (מפעל אופטיקה). בתקופה
האחרונה לחייו עבר לדיור מוגן בבית דוידסון. על אף
גילו המופלג נשאר דודו צלול כבדולח. הוא התעניין בכל
הנעשה סביבו ואף בירך את קיבוץ אושה מעל הבימה
בחג ה-70. הוא השתדל לחזור ביתר שאת למקורות
ישראל, לא וויתר על אף שבת בבית הכנסת ואף ניהל
קבלות שבת בבית ההורים.
דוד, נשוי לאסתר ואב לשאול, מלכה ולאה. זכה לראות
נכדים ונינים
ת. נ. צ. ב. ה
נלקח מתוך אתר קיבוץ אושה.
זכיתי לבקר מספר פעמים בקיבוץ אושה לצורך אתר זה.
דוד בעל זיכרון מופלג נטל חלק חשוב בעיצוב אתר זה.
אמנון עצמון

שש.jpg
bottom of page