top of page
Ja809.jpg

בנין בית הספר העברי

משמאל חסר מבנה צמוד בן קומה אחת , אשר שמש למועדון " תרבות " ולמגורי המורה ורהפטיג .
בקומת הקרקע – ספריה ומועדון אידישיסטי – " קולטור פריין " .
בקומה הבאה מימין מועדון ( קן ) השומר הצעיר . במרכז ומשמאל כיתות לימוד .

צולם על ידי ויסיה פרויד 8.2002

בעבר היתה הכניסה, כנראה, מעל דלת המרתף.

צולם על ידי ויסיה פרויד 8.2002

bottom of page