top of page

חנוך הליצר

(יוסף פרידמן)
נפגשתי עם חנוך הליצ'ר בשנת 1961. חנוך היה אישיות מפורסמת בקרב האוקראינים.
הוא שירת במשטרה המיוחדת שהוקמה על ידי הרוסים להילחם בלאומנים האוקראינים שכונו על שם מנהיגם סטפן בנדרה – בנדרים. הוא היה מחסל במו ידיו לאומנים אוקראינים שפגעו ביהודים ובמיוחד במשפחתו ופעל על פי רשימות שהכין מראש.
לפני המלחמה היה מיודד עם השקָצים (הגויים) בעיירה והכיר אותם היטב.
בזמן שהכרתי אותו היה מנהל משרד אזורי שאחראי לבניה ושיכון, תפקיד בעל כוח והשפעה. היה " גבר שבגברים", לאחר שנתפש על עבירה כלכלית שבגינה קיבל שלש שנות בית סוהר השתחרר, עזב את צ'ורטקוב ועבר לקופיצנסה Kopyczyn'ce(ליד צ'ורטקוב ) ושם ניתק הקשר שלי עימו.

 

(יהושוע הליצ'ר – לא קשור למשפחה) השם הליצ'ר בא משם העיירה הליצ' שבגליציה.

 

(שלמה וולקוביץ) שמועות משמועות שונות מהלכות על הסיבות שהניעו את חנוך להתרחק מן היהדות ואף לא לעלות לארץ.

 

(אמנון עצמון) מאחר והמדובר בדיני נפשות ועדויות שמיעה החלטנו שלא להביאן. אין ספק שמוראות המלחמה שאותן עבר ושרד השאירו את רישומן והשפיעו על נפשו הצעירה. נשתדל להגיע לצאצאיו ולנסות לפתור את חידת חנוך.

bottom of page