top of page

מכתבו של שמואל קרומן
( אמנון עצמון )

בספר היבול, בתחילתו יש מספר מאמרים השופכים אור על בית הספר העברי הכתובים בשפת האידיש . להלן תרגום מאמרו של שמואל קרומן . תרגום מר אברשה רוטפרב .
ב"ה
יום ה' באדר תרצ?
ידיד היקר משה הרצוג !
ספר זה שהקדשנו לך , ספר היבול הנו ספר של פירות , זו התבואה מן השדה שאתה זרעת במשך שנים ארוכות .
" הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע , בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו " .
אתה זרעת אחרת , בשמחה , ברצון רב ומכל הלב . הנה כאן , הרי לך פירות של שנות עבודתך הרבות . ספר זה ודאי יגרום לך נחת רוח וסיפוק רב .
בתור יושב ראש ועד בית הספר שלנו אשתדל לתת לך סקירה קצרה על מוסדנו .
בית הספר מכיל את הכיתות הבאות : ראשונה , שניה , שלישית , רביעית , חמישית ( ששית לא נפתחה ) , שביעית ועוד שני חוגים גבוהים יותר .
מובן שבית הספר נותן חינוך לאומי בנוסף ללימודי הזמן העתיק והמודרני .
בית ספרנו אינו עוד " חדר " כפי שאתה זוכר , אך אין זה מפריע לשלב בתוכו את כל הנושאים הטובים שנתן ה " חדר " .
עד השנה השביעית מבוצעת תוכנית לימודים כבכל בתי הספר היהודיים . ברצוני להדגיש כי בכתה השביעית יודעים התלמידים כמעט את כל החומש באינטרפטציה מודרנית , משתמשים בפירוש רש"י , גמרו נביאים ראשונים וכמה ספרים מתרי עשר .
כמו כן יש התקדמות רבה בלימודי היסטוריה כללית . תלמידי כיתה זו קוראים בקלות יצירות מודרניות וכותבים לא רע .
בשני החוגים הגבוהים יותר משתתפים תלמידים המעוניינים בהמשך הלימודים . השנה כמעט כולם נשארו וממשיכים בלימודים .
תוכנית הלימודים בחוגים אלה היא כשל בית ספר תיכון למדעי היהדות .
לומדים נביאים וכתובים בדרך מודרנית כולל הערכה וניתוח ביקורתיים וכד' , כמו כן לומדים בצורה מושלמת יותר דקדוק היסטוריה וספרות .
בספרות נלמדות יצירות של ביאליק וטשרניחובסקי .
בנוסף לכך נלמדים המשנה והתלמוד ( גמרא ) .
תלמידי החוג השני מארגנים לעיתים קרובות הרצאות כאשר אחד התלמידים נושא הרצאה על נושא שהכין . ההרצאות מעניינות ביותר . גם אנו הבוגרים יכולנו לבוא ולשמוע הרצאות אלה וליהנות .
תאר לעצמך כי עתה הם קוראים את מאמרי אחד העם ולחוג עליון זה נותרו עוד מספר מועט של ספרים לסיים את התנ"ך .
בהיסטוריה הגיעו ללמוד על המאה ה-19 . בספרות הגיעו לסופרים החדשים ביותר .
למדו משניות וסדר נזיקין , כעת הם לומדים בתלמוד מסכת ברכות . החשוב הוא כי הם מעמיקים בלימודים , כנראה ימשיכו בלימודם גם בשנת הלימודים הבאה ... להגדיל תורה ולהאדירה .
בהזדמנות זו , אני מתכבד להזמינך לבוא ולהשתכנע בעצמך בדברי .
ידידי היקר משה וגברת הרצוג המכובדת ! שמח אני כי נפלה בחלקי הזדמנות ייחודית זו , לברך אותך בדיוק ביום שבו עתיד אתה לחגוג את יום הולדך הששים . כמו כן מרשה אני לעצמי לברך את אשתך המכובדת במזל טוב , כי ודאי יש לה חלק נכבד במעשיך הנשגבים .
ואוסיף – לא לכל אחד נופלת הזכות להוציא לפועל יצירה מעיין זאת .
ידידי היקר , המעשה שלך לא ילך לאיבוד , אתה והועד שלכם חקוקים על לוח ליבנו באותיות זהב
ידידי משה ואשתו המכובדת , מאחל אני לכם כי תאריכו ימים ותזכו , ותזכו אם ירצה השם , לבצע עוד הרבה מעשים טובים . שתזכו לחגוג את יום ההולדת השבעים והלאה . תזכו להיות בריאים ומאושרים, אתם ובניכם.
דרישת שלום מכל חברי הועד .
ידידך
משה קרומן
ספר היבול מכתבו של חיים גלר

 

מאמרו של חיים גלר מתורגם מאידיש על ידי מר אברשה רוטפרב שהכניס בו מעט שינויים להתאמתו לשפה העברית .
יגולניצה 24.2.39
ברכה לבעל השמחה , משה הרצוג מאת חיים גלר .
למר הרצוג המכובד ביותר !
בקשר ליובל שאנחנו כאן וקרוביך שם מתכוננים לחגוג לרגל יום הולדך ה – 60 , מתחשק לי לשקוע בהרהורים מטאפיזיים ובסודות הבריאה ולהגיע על ידי צלילה עמוקה במחשבותי למסקנה כי עוד בהיותך עובר בבטן אימך , נועדת על ידי ההשגחה העליונה למעשים גדולים מעודנים ונשגבים .
אפילו שמך הפרטי שניתן לך , שם המשפחה החודש ואפילו היום בו נולדת הם הוכחה בולטת כי טענתי צודקת ואף טענתם המנוגדת של החילוניים לגבי הכוח הגורלי המיוחס למספר " 13 " ( תאריך לידתך ) , אשר אצלנו היהודים הוא מספר מזל מקודש – דווקא מחזקת אותי באמונתי ובטענתי כי אתה נועדת מן הטבע ( או כמאמין מו ההשגחה העליונה ) להיות ל " עוזר דלים",
להיות בעת צרה , בזמן מרה שחורה , למשענת ונחמה לעמלים המרודים של המוני העם היהודי .
לא לכל אחד ניתן כוח הארגון להקים ולהחזיק מוסד לסיוע כמו שלך ולהפכו לכוח יוצר לבאר שופעת ממנה שואבים סכומי כסף גדולים המשמשים לתמיכה בנצרכים , להקלה בסיבלם של חסרי כל להיאבק בעוני ובבדידות שהם מנת חלקם של עמך אשר נשאר על אדמת ביתך הישן .
לא לכל אחד יש העוז והמרץ לקחת על עצמו את העול, להחזיק ולממן, את בית הספר שבו מתקבל
כל ילד יהודי עני ( הרוצה בכך , ללא מאמץ כספי ) ללימודים המתחילים באלף – בית ומגיעים עד לרמה הגבוהה של הספרות העברית המודרנית .
אתה אדון הרצוג המכובד , אתה הוא האיש אשר בו אצור הכח הבלתי נדלה , המרץ התוסס והעוז הנחוש לקבל על עצמו את המאבק כנגד הכוחות אשר תמיד שמו מכשולים בדרכך על מנת למנוע
ממך את המשימה הנשגבה לקיים בית ספר המגרש את החושך ומפיץ אורה והשכלה לילדי ישראל.
את המעשה האציל שלך אתה ממשיך לבצע בהתמדה על ידי העברת כספים חודשית ומסודרת ואינך מסתפק בזה בלבד , די במכתב פנייה אחד של הרוקח פרייס ואתה פותח במגבית למען הבטחת קיומו של בית הספר. אחת הדרכים להגשמת מטרה זו היא ברכישת בית הספר וקבלת בעלות על המקום, דבר שיחזק את תחושת הביטחון לקיומו של בית הספר .
אם שאיפה זו תתגשם , הרי יהיה זה כמובן רק בעזרתך .
עוד אתה מרחיק לכת במעשי החסד שלך כאשר אתה מגיש סיוע לבעלי מלאכה וסוחרים זעירים על ידי הקמת מוקדים למתן הלוואות לאוכלוסיה זו .
אינך עושה זאת למען כבוד או תהילה אלא כפי שכתבתי לעיל , נועדת לבצע שליחות של " עוזר דלים " .
לכן ניחנת בכח רצון ובכישרון לשכנע ולגייס אנשים להצטרף במודעות למטרותיך ולגרום להם להרחיק לכת ולבצע את משאלותיך האצילות ...

bottom of page