top of page

עדותו של יוסף פרידמן

תולדות משפחות קון ופרידמן

 

יוסף פרידמן המתגורר כיום באשקלון נולד בבוצ'צ', נשוי לרחל (נפטרה) ולהם בת ורה

הנשואה לגרשון ולהם שני בנים מירי ורוני.סבו יצחק וחיה פרידמן.ליוסף אחות בשם שפרה נשאה לגוי בשם לובימוב שהיה ימאי ונפטר בסיביר. כיום מתגוררת בארצות הברית, סאן פרנציסקו ולה בת ובן.

הוריו קלמן פרידמן מבוצ'צ' ופרידה קון מיגולניצה. התחתנו במהלך מלחמת העולם הראשונה, לפרידה הייתה אחות מלכה ובעלה שמשון פרידמן (ללא קשר).למלכה ושמשון הייתה בת גיזלה.(הושמדו בשואה).אחיות נוספות

הורי פרידה - יוסף ולאה קון (1873). יוסף היה קבלן בנין והקים בתים רבים ביגולניצה.

לקלמן פרידמן היה בית חרושת לסבון בבוצ'צ'. בתחילת שנות ה30 עבר לצ'ורטקוב ופתח שם בית חרושת לסבון ונרות. בית החרושת היה כנראה  ALBA או. SOLA  

לאחר מכן נכנסו למפעל שותפים נוספים ובינהם הוטרר מיגולניצה.

יוסף, למרות היותו תושב בוצ'צ' ואח"כ צ'ורטקוב שהה בחופשות ביגולניצה אצל סבתו ודודתו מלכה(ראה קטע מספרו של יוסף פרידמן "לי נקם ושילם" המובא בעל העיירה, סיפורים).

עם כניסת הסובייטים לעיר צ'ורטקוב הולאם המפעל על ידם (1939 – 1941) אחריהם נכנסו הנאצים והסוף ידוע.

 

יד ושם

לפי הרשום ביד ושם כנראה היו מספר משפחות פרידמן בעיירה.

פרידמן מלכה(1898), פרידמן שמשון (1888), בת גיזלה (10). המעניין כי העדות על מלכה ושמשון ניתנה על ידי מינה חיימוביץ אחות וגיסה, דבר שלא היה ידוע ליוסף.

 

פרידמן ישראל (1888) פרידמן שושנה זוניה לבית ווינשטוק ולהם ילדים אסתר אריקה

(1923), נינה (1925), דוד (1926).

 

מרשם התושבים הפולני דרך אתר ג'ואיש ג'ן

משפחת פרידמן – 38 רשומות (1878 - 1906).

יש קשרי נישואין למשפחות שונות בינהן גולדיק, ריגנבוגן, בוק, זומרמן.

משפחת קון (ושמות דומים) 55 רשומות. (1866-1906).

יש קשרי נישואין למשפחות שונות בינהן סקלקה, צוויבך, כץ, שכטר, גוטפריד ועוד.

 

עדותו של מלך שניידר

מלך מצ'ורטקוב שנישא ללאה הוס מיגוניצה –

בתחילת שנות ה30 עברה משפחת פרידמן מבוצ'צ' לצ'ורטקוב והתגוררה לא רחוק ממני.

אני ויוסף היינו בידידות ולאחר מכן הצטרפנו לתנועת "השומר הצעיר".

ביקרתי רבות בביתו, קלמן שהיה בעל נטיות אומנותיות אהב לשחק ולשיר ואף למדני קריאה אומנותית.

בהיותי בביתו שמעתי כי לסבו היה בית חרושת לנרות בבוצ'צ'. אחרי מות אביו המשיך קלמן לנהל את העסק. מסיבה לא ידועה לי עבר לצ'ורטקוב, שם קנה בית חרושת לנרות שהיה שייך לשרפשטין, הנמצא באזור סטארה צ'ורטקוב.

ב1939 הופיעו הסובייטים והלאימו את המפעל.

נא לזכור כי כל הכתוב לעיל הם זיכרונותיו של נער.

bottom of page