כיצד קוראים את ספר היבול

הקשה על דפי הספר תביא אותנו לעמוד הראשון של הספר.
ניתן לדפדף בספר על ידי קדימה או אחורה בהתאם לצורך.
הדפים מופיעים בשני פורמטים: הראשון בגודל מסך מחשב, והשני הוא דף מוגדל המאפשר קריאה שורה שורה (על ידי הקשה נוספת על העמוד), זאת במקרה של כתב יד קטן או לא ברור.
ניתן לגלול את המסך מלמעלה למטה או משמאל לימין.
באם ברצוננו להגיע למאמר או עמוד מסוים נעבור לאינדקס, נקיש על מספר העמוד הרצוי ונגיע ישירות לחיבור הנבחר.