החבתן
(רחל אמיצי)
אבא עסק בייצור חביות ואבוסים לבקר. בפולנית נקרא מקצוע החבתן – בדנש ובאידיש בודנר.
אבא היה מייבא עץ מהרי הקרפטים מייצר ממנו מוצרים ומוכרם בחנות לדברי עץ שהייתה בצריף עץ במרכז העיר, הצריף נהרס לאחר מכן ובמקמו הוקם מרכז חדש מלבנים.