top of page

בית הספר הפולני (יגלניצה, 1932-1933)

מקור: אצל דוד פאלק, ניר דוד ,
זיהוי: רוז'ה הניג-שטרמר,

ברקע, מימין: ביה"ס הפולני, ומאחור הכנסיה האוקראינית.

שורה מס' 1 – תחתונה - שוכבות מימין:
1. סלצ'ה מוזר (?)
2. פולניה
3. פולניה

שורה מס' 2 - יושבות מימין:
4. פולניה
5. נושה אוקסהורן
6. שפירא
7. פרל פאלק (אחות של דוד פאלק)
8. חנה פלקנפליק.
9. צילה הלד
10. פולניה

שורה מס' 3 - יושבות על ספסל, מימין:
11. יהודיה
12. פולניה
13. פולניה (גיבנת)
14. קולוגה, מורה אוקראיני
15. סויקה, מנהל ביה"ס, פולני.
16. פולניה
17. צילה טאובר (לא טייבר מהברזל)
18. רוז'ה הניג (כיום: שושנה שטרמר)
19. יולקה פודהורנה, אוקראינית.
20. חנה ברנשטיין (ממשפחת הרצוג)
21. גויה

שורה מס' 4 - מימין:
22. הלה טקצ'וק (אוקראינית-פולניה)
23. גויה
24. רוז'ה רודולף
25. גויה
26. גויה
27. גויה
28. ליד העץ: פאולינה הורושבנה, מחנכת. הצילה יהודי במלחמה, בסקאלה.
29. קז'ה רובלובסקי, פולניה
30. סויקובה, מורה ואשת המנהל סויקה.
31. מילכה דומברובסקי, פולניה, בת אורגניסט הכנסיה.
32. פולניה
33. פולניה

שורה מס' 5 - מימין:
34. אושה איינהורן.
36. אסנפלד (אחות של אבא אסנפלד?)
38. פולניה
39. פולניה
40. פולניה
41. טישלביץ, פולניה, בת השוטר.

bottom of page